Terapie světlem

Účinky přístroje

Programovatelný software, jenž je součástí přístroje, umožňuje vytvářet relace přesně formulované pro všechny osobní nebo profesionální potřeby. Například někteří lidé si ve svém těle drží vědomě či bezděky velké emoční napětí. Působením PandoraStar dokážou zcela zklidnit svoji mysl, a tím skutečně uvolnit tělo jak po fyzické, tak i psychické stránce. To v praxi znamená, že pokud klient byl dlouhodobě ve stresu a přetížení, dochází u něj vlivem náhlého uvolnění také k odpoutání emocí dlouhodobě držených ve třinácté komnatě. Na první pohled jsou během terapie patrné výrazné projevy, jako je smutek, pláč, smích a následně i podráždění. Po několika okamžicích se ale tělo začne uvolňovat a gejzír emocí pozvolna ustoupí. Tento průběh je zcela normální, a dokonce žádoucí. Je důkazem toho, že stimulace našla svůj cíl a účinně odblokovala problematická spojení.  

Podstatou funkce světelného zařízení PandoraStar je cílená stimulace mozku, k níž dochází vysíláním paprsků LED zdrojů na sítnici oka. Stroboskopické podněty přitom pobíhají přes zavřená víčka, nemusíte se tedy obávat jakéhokoli poškození zraku. Světelné diody jsou na disku uspořádány do unikátního tvaru dvou trojúhelníků, jež se vzájemně prolínají a vytvářejí sérii hexagramů. Tím, jak se bílé světlo diod v předem naprogramovaném rytmu rozsvěcuje, vnímáte viditelný sled optických impulzů, které přes sítnici procházejí až do epifýzy a vytváří vizuální zážitek v podobě úchvatných kaleidoskopických vzorů a psychedelických obrazců. Dochází ke stimulaci a aktivitě mozkových vln všech úrovní. Blikající světlo tedy pomáhá mozku aktivovat vlny, které lze následně využít k mnoha účelům.


PandoraStar

Co je PandoraStar?

PandoraStar je výkonné světelné zařízení využívající blikající světlo, které pomáhá vašemu mozku, abyste získala řadu prospěšných stavů činnosti mozkových vln, které lze využít k mnoha účelům. Použitím jedinečného invertovaného trojúhelníkového pole světlometů LED, které se spojují a vytvářejí řadu hexagramů, PandoraStar stimuluje různé oblasti mozku tím, že zaostří paprsky světla na sítnici. Prostřednictvím uzavřených očních víček uživatelé zaznamenávají "viditelnou" frekvenci navázání kaleidoskopických vzorů barev a psychedelických obrazů, které poskytují impresivní prostředí pro hluboké ustavení mozkových vln.

Komu je PandoraStar určena?

PandoraStar se využívá po celém světě odborníky na biofeedback, výzkumníky vědomí, trenéry osobního rozvoje, holistickými a metafyzickými praktiky, ale také se používá v lázních a salonech pro vlastní spirituální rozvoj.

Jak přístroj působí?

Díky sekvenci a kontrole blikání světla umožňuje PandoraStar přístup ke kterémukoli kmitočtovému stavu od 0,1 Hz do 200 Hz. Přiložený vysoce programovatelný software umožňuje vytvářet neomezené relace pro všechny vaše osobní nebo profesionální postupy.


PandoraStar je určen pouze pro rekreační a výzkumné aplikace a není určen k použití jako zdravotnický prostředek ve smyslu směrnice EU 93/42 / EEC ani není určen k léčbě onemocnění. Společnost PandoraStar neodpovídá za jakékoli jiné použití než čisté rekreační a výzkumné aplikace. PandoraStar byl testován a certifikován ES. 

Typy programů PandoraStar

Pro světelnou terapii můžete v objednávce zvolit jeden z mnoha vybraných programů: hluboká meditace, práce s energií, zvládání stresu, zvládání deprese, zlepšení spánku, redukce strachu, zlepšení učení, zlepšení kognitivních funkcí (paměť, koncentrace, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací, plánování), lucidní snění, Autohypnóza, kreativní vizualizace, osobní rozvoj, astrální cestování, vědomé probuzení, šamanské cestování, relaxace.